Hakkımızda

Etkiyap Girişim A.Ş., inovasyon ve teknoloji odaklı etki yatırımlarının fonlanması, ölçümlenmesi ve stratejik iletişim hizmetlerini veren bir Türk şirketidir.

KURUCULAR

Etkiyap Girişim, Şafak Müderrisgil ve Sertaç Yeltekin tarafından Türkiye’de etki yatırımlarının tercih edilen bir yatırım modeli olmasını sağlama vizyonuyla 2020 yılında kurulmuştur.

Şafak Müderrisgil

Kurucu Ortak

Şafak Müderrisgil, inovasyon ve teknoloji bazlı sürdürülebilir yatırımları izleyen ve fonlayan bir etki yatırımcısı ve girişimci olup Etkiyap Girişim AŞ’ nin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Uzun yıllar devam eden hukuk kariyenin yanısıra kamu politikası, girişimcilik ve filantropi alanlarında da uzmanlaşmış, Türkiye’de ve İngiltere’de faaliyet gösteren kurumların yönetim kurullarında yer almıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans ve Özel Hukuk alanında yüksek lisans çalışmasını, ardından Oxford Üniversitesinde Kamu Politikası alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Sosyal etki yaratan girişimlerin tasarımı ve sosyal etkisinin ölçümü ve yönetimi alanındaki araştırma ve geliştirme çalışmalarını İngiltere/Oxford ‘da bulunan Development Analytics’te Sosyal Etki Lideri olarak halen sürdürmektedir. Etki Yatırımı Platformu “Etkiyap”ın kurucusu ve İcra Kurulu Başkanıdır.

Sertaç Yeltekin

Kurucu Ortak

Sertaç Yeltekin, Singapur’da faaliyet gösteren yönetim ve yatırım danışmanliğı şirketi Zingforce Ventures'un kurucusu olup sosyal girişim fonlarını yönetmekte ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Finans sektöründe 25 yıllık deneyime sahip olup fon yönetimi ve sermaye piyasalarında Türkiye, Avrupa ve Asya'da faaliyet gösteren şirketlerde danışmanlık, yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. İsviçre'deki IMD İşletme Okulu'nda Executive-in-Residence, Italya'daki Bocconi Üniversitesi SDA İşletme Okulu'nda Danışma Kurulu üyesidir. Lise eğitimini Robert Kolej'de, üniversite eğitimini ABD'de Swarthmore College'da ekonomi ve siyaset bilimi dallarında tamamlamış,. Uluslararası İktisadi ilişkiler alanındaki yüksek lisans çalışmalarına Johns Hopkins Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde devam etmiştir.Etki Yatırımı Platformu “Etkiyap”ın kurucusu ve İcra Kurulu Başkan Vekilidir.

FAALİYET ALANIMIZ

Etkiyap Girişim’in amacı, dünyada 2015 yılından bu yana ivmelenen ve yatırım hacmi 715 milyar doları geçen, ancak Türkiye’de adı henüz duyulmaya başlayan etki yatırımı modelinin uygulanmasına imkan verecek fonlama, ölçümleme ve stratejik iletişim hizmetlerinin verilmesidir. Bu çerçevede, yatırım politikalarının ve mevzuatların oluşturulmasına ve değiştirilmesine yönelik lobicilik, eğitim, etki ölçümü ve finansal kaynak yaratma hedefleri esas alınmıştır.

Etki yatırımları ile hem kalkınma ekonomisi bağlamında, kamu-özel sektör işbirlikleri kurmak suretiyle devlet nezdinde karşılanması beklenen hizmetlerin sağlanması, hem de stratejik olarak “etki” unsurunun merkeze alındığı inovasyon ve teknoloji bazlı projelere fonlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

KAPSAMA ALANIMIZ

Etkiyap Girişim, iki kurucunun uluslararası çaptaki yatırım ve danışmanlık faaliyetlerini de aynı çatı altında birleştiren bir girişim haline geldi. İngiltere’den İtalya’ya, Türkiye’den Singapur’a ve Kore’ye uzanan bir şirketler ve faaliyetler ağı, bu yapının kapsamı içinde yer alıyor. Yatırım fonları danışmanlığı, yatırım fonu yönetimi, dünya çapında girişimcilere yatırım finansmanı, büyümekte olan şirketlere stratejik yönetim danışmanlığı, finansal kaynak bulma, kurumsal yapılandırmayı güçlendirme gibi faaliyetler, Etkiyap Girişim ve değişik ülkelerde kurulmuş kardeş kuruluşlar altında gerçekleştiriliyor.

Singapur- İstanbul ekseninde özellikle Asya’dan Türkiye’ye yeni yatırımların çekilmesi, Asya’nın Türk finans piyasasında dünya ekonomisinde aldığı ölçüde yer almasının sağlanması önemli bir amaçtır. Etkiyap Girişim, Türkiye’deki retailtech, proptech ve fintech yatırımlarının dışında, Kore ve Çin’de sanal ticaret yatırımları, İngiltere’de gayrimenkul yatırımları yapıyor, portföyünü büyütüyor.

ETKİ YATIRIMI ANLAYIŞIMIZ VE VİZYONUMUZ

Etkiyap Girişim aynı zamanda Türkiye’de etki yatırımı ekosisteminin büyümesi için Etki Yatırımı Platformu (“Etkiyap”) altında çaba sarf ediyor.

Etki yatırımı, Türkiye’nin yabancı yatırımcılardan yatırım alması için önemli bir araç olduğu gibi sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uygun sosyal ve çevresel etki yaratan projelerin hayata geçmesinde de kullanılan bir yatırım modelidir.

Etkiyap, kapsayıcı, şeffaf ve sürdürülebilirliği merkezine alan yapısıyla Türkiye’deki devlet, kamu ve özel sektör kurumları, üniversiteler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak bireylere ve kurumlara “etki yatırımı” farkındalığı sağlamak ve gerekli ekosistemi oluşturmak için eğitim, bilinçlendirme, araştırma ve projelendirme çalışmaları yapan bir platformdur. Etkiyap, bireyleri ve kurumları etki yatırımı konusunda bilinçlendirmeyi, Türkiye’de çeşitli sektörlerden paydaşlarla işbirliği yaparak etki yatırımı ekosistemini oluşturmayı, etki yatırımlarına dair ölçüm metriklerini tanıtmayı ve uygulamayı ve her yıl düzenlenen Etki Yatırımı Forumu ile kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler arasında bilgi paylaşımını ve ortak çalışmaları desteklemeyi hedefliyor. Etkiyap, merkezi yurtdışında bulunan uluslararası paydaşlarla da işbirliklerini sürdürmek suretiyle global etki yatırımı gündemini yakından takip etmektedir.