Hizmetlerimiz

Etki Stratejisi ve Uygulama

Kurumların sosyal ve çevresel etki yaratabilme potansiyelinin belirlenmesi, uygulama yöntemlerinin planlanması ve kurum yönetişim yapısının stratejiye uygun şekilde biçimlenmesine yönelik hizmetler.

Sosyal Etki Ölçümlendirmesi ve Raporlaması

Uluslararası sosyal etki metodolojilerini kullanarak kurumların yarattığı sosyal etkinin ölçümlendirilmesi, rapor haline getirilmesini sağlayan proje yönetim ve uygulama hizmetleri.

Sosyal Etki Eğitimi

Kurum yöneticilerine, çalışanlarına ve paydaşlarına sosyal etki stratejisinin oluşturulması, uygulanması, ölçümlendirilmesi ve raporlanması konusunda eğitim hizmetleri.

Stratejik Yönetim Danışmanlığı

Kurumların iş geliştirme ve yeni iş alanlarına yönelmesi, büyüme potansiyelinin hayata geçirilmesi ve finansal performasının artırılması yönünde danışmanlık hizmetleri.

Finansman Danışmanlığı

Kurumların büyümelerini sağlayabilmek icin tohum aşamasından itibaren ulusal ve uluslararası finansmana ulaşım konusunda destek hizmetleri.

Fon Tasarlama Danışmanlığı

Etki yatırımı ve sosyal girişimcilik konusunda faaliyet gösteren fonların tasarlanması, yatırım yönetişimi yapılarının kurulması ve fonların sermaye piyasasi araci kurumları ve fon yönetim şirketleri ile birlikte hayata geçirilmesi için destek hizmetleri.